Vinhomes báo lãi quý 1/2019 đạt 2.540 tỷ đồng

.

Vinhomes báo lãi quý 1/2019 đạt 2.540 tỷ đồng - Hình 1

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong quý 1 của Vinhomes đạt 4.837 tỷ đồng, chiếm 83% tổng doanh thu Vinhomes. Các dự án hợp tác kinh doanh (BCC) với Vingroup và các công ty con (gồm Vinhomes The Harmony, Vinhomes Imperia, Vinhomes Dragon Bay và Vinhomes Star City Thanh Hóa) đạt doanh thu 2.282 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản đạt 607 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Vinhomes quý 1/2019 là là 3.358 tỷ đồng, trong đó tổng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, bao gồm cả các dự án BCC và chuyển nhượng dự án là 3.118 tỷ đồng.
 
Tổng giá trị hợp đồng bán bất động sản ký mới và nhận đặt cọc mới trong quý 1/2019 (bao gồm các dự án hợp tác kinh doanh với Vingroup) đạt 12,079 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái và giá trị hợp đồng mua bán lũy kế (bao gồm các dự án hợp tác kinh doanh với Vingroup và các công ty con của Vingroup) tính đến ngày 31/3/2019 là 242.037 tỷ đồng.
 
Tính đến ngày 31/3/2019, tổng tài sản Vinhomes đạt 128.472 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 50.756 tỷ đồng, tăng lần lượt là 8.783 tỷ đồng và 2.611 tỷ đồng so với cuối năm 2018.

Hằng Vương

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn